Mr.Quang Máy Sắc Thuốc 0912171501/0968566119
 
0 mặt hàng

Cách sửa máy sắc thuốc

Phần 1

Sơ lược về máy sắc thuốc đóng túi tự động.

Máy gồm 2 phần chính :

+ Nồi sắc thuốc bao gồm các bộ phận chính: bình thủy tinh, mâm nhiệt, bảng điều khiển cài đặt chương trình sắc thuốc(cài đặt thời gian đun , om)...

+ Máy đóng gói bao gồm các bộ phận chính: trục đóng túi (trục trên, trục dưới), van điện từ, thanh nhiệt đóng túi, bảng điều khiển cài đặt chương trình đóng túi (cài đặt số lượng đóng túi, dung tích túi, ToC dán mép túi)