Mr.Quang Máy Sắc Thuốc 0912171501/0968566119
 
0 mặt hàng

Tìm

Tiêu chí tìm kiếm
Các sản phẩm tìm thấy
Xếp theo:
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi Đông Hoa Viên YJ20/1+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi Đông Hoa Viên YJ20/1+1(50-250)
YJ20/1+1
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJ20/2+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJ20/2+1(50-250)
YJ20/2+1
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đông Hoa Viên YJ20/3+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đông Hoa Viên YJ20/3+1(50-250)
YJ20/3+1
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/3+1(50-250)C
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/3+1(50-250)C
YJX20/3+1
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/2+1(50-250)E
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/2+1(50-250)E
YJX20/2+1E
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 1 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/1+1(50-250)C
Máy sắc thuốc đóng túi 1 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/1+1(50-250)C
YJX20/1+1C
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/3+1(50-250)D
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/3+1(50-250)D
YJX20/3+1D
0VND  
Máy đóng túi YB50-250
Máy đóng túi YB50-250
YB50-250
0VND  
Cuộn màng đóng gói thuốc PET
Cuộn màng đóng gói thuốc PET
Cuộn túi đóng gói PET
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJX20/2+1(50-250)C Đảo thuốc tự động
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJX20/2+1(50-250)C Đảo thuốc tự động
YJX20/2+1(50-250)
0VND