Mr.Quang Máy Sắc Thuốc 0912171501/0968566119
 
0 mặt hàng

Tìm

Tiêu chí tìm kiếm
Các sản phẩm tìm thấy
Xếp theo:
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi Đông Hoa Viên YJ20/1+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi Đông Hoa Viên YJ20/1+1(50-250)
YJ20/1+1
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJ20/2+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJ20/2+1(50-250)
YJ20/2+1
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đông Hoa Viên YJ20/3+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đông Hoa Viên YJ20/3+1(50-250)
YJ20/3+1
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/3+1(50-250)C
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/3+1(50-250)C
YJX20/3+1
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/2+1(50-250)E
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/2+1(50-250)E
YJX20/2+1E
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 1 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/1+1(50-250)C
Máy sắc thuốc đóng túi 1 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/1+1(50-250)C
YJX20/1+1C
0VND  
Máy sắc chiết tự động YJ20B-G
Máy sắc chiết tự động YJ20B-G
YJ 20B-G
0VND  
Máy sắc thuốc 1 nồi Tuần hoàn Hơi thuốc và Đảo Thuốc Tự động
Máy sắc thuốc 1 nồi Tuần hoàn Hơi thuốc và Đảo Thuốc Tự động
YJX20/1+1(50-250)D
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/3+1(50-250)D
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/3+1(50-250)D
YJX20/3+1D
0VND  
Máy sắc chiết tự động YJX40-G
Máy sắc chiết tự động YJX40-G
YJX40-G
0VND  
Máy đóng túi YB50-250
Máy đóng túi YB50-250
YB50-250
0VND  
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJX20/2+1(50-250)C Đảo thuốc tự động
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJX20/2+1(50-250)C Đảo thuốc tự động
YJX20/2+1(50-250)
0VND