Mr.Quang Máy Sắc Thuốc 0912171501/0968566119
 
0 mặt hàng

MÁY SẮC THUỐC BẮC 1 NỒI

MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI 1 NỒI

Xếp theo:
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi Đông Hoa Viên YJ20/1+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi Đông Hoa Viên YJ20/1+1(50-250)
Model: YJ20/1+1
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi SAMYAN SCA2000
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi SAMYAN SCA2000
Model: SCA2000
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 1 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/1+1(50-250)C
Máy sắc thuốc đóng túi 1 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/1+1(50-250)C
Model: YJX20/1+1C
Giá:  0VND
 

MÁY ĐÓNG GÓI HÀN QUỐC KYUNGSEO
MÁY ĐÓNG GÓI HÀN QUỐC KYUNGSEO
Model: TOWER II
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc 01 nồi ( 30 lít - 160 lít )
Máy sắc thuốc 01 nồi ( 30 lít - 160 lít )
Model: MS20-MS160
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc 1 nồi Tuần hoàn Hơi thuốc và Đảo Thuốc Tự động
Máy sắc thuốc 1 nồi Tuần hoàn Hơi thuốc và Đảo Thuốc Tự động
Model: YJX20/1+1(50-250)D
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi vi áp 01 nồi SAMYAN SVA2000
Máy sắc thuốc đóng túi vi áp 01 nồi SAMYAN SVA2000
Model: SVA2000
Giá:  0VND
 

MÁY SẮC CHIẾT KYUNGSEO 50 LÍT
MÁY SẮC CHIẾT KYUNGSEO 50 LÍT
Model: KSNP B1130-240L
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc 01 nồi
Máy sắc thuốc 01 nồi
Model: MS-20
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc 01 nồi
Máy sắc thuốc 01 nồi
Model: MS-20A
Giá:  0VND