Mr.Quang Máy Sắc Thuốc 0912171501/0968566119
 
0 mặt hàng

MÁY SẮC THUỐC BẮC 2 NỒI

MÁY SẮC THUỐC VÀ ĐÓNG TÚI 2 NỒI CÓ THỂ SẮC ĐƯỢC 16 - 24 THANG VỚI 2 ĐƠN /1 CA SẮC

Xếp theo:
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJ20/2+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJ20/2+1(50-250)
Model: YJ20/2+1
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/2+1(50-250)E
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/2+1(50-250)E
Model: YJX20/2+1E
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi SAMYAN SCR2000
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi SAMYAN SCR2000
Model: SCR2000
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi vi áp 02 nồi SAMYAN SVR2000
Máy sắc thuốc đóng túi vi áp 02 nồi SAMYAN SVR2000
Model: SVR2000
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJX20/2+1(50-250)C Đảo thuốc tự động
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJX20/2+1(50-250)C Đảo thuốc tự động
Model: YJX20/2+1(50-250)
Giá:  0VND