Mr.Quang Máy Sắc Thuốc 0912171501/0968566119
 
0 mặt hàng

MÁY SẮC THUỐC BẮC 3 NỒI

MÁY SẮC THUỐC VÀ ĐÓNG TÚI 3 NỒI CÓ THỂ SẮC ĐƯỢC 24 - 36 THANG VỚI 3 ĐƠN/1 CA SẮC

Xếp theo:
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đông Hoa Viên YJ20/3+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đông Hoa Viên YJ20/3+1(50-250)
Model: YJ20/3+1
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi SAMYAN SCK2000
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi SAMYAN SCK2000
Model: SCK2000
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/3+1(50-250)C
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/3+1(50-250)C
Model: YJX20/3+1
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/3+1(50-250)D
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/3+1(50-250)D
Model: YJX20/3+1D
Giá:  0VND
 

Máy sắc chiết đóng gói tự động 3 nồi DJQ152B
Máy sắc chiết đóng gói tự động 3 nồi DJQ152B
Model: DJQ152B
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi vi áp 03 nồi SAMYAN SVK2000
Máy sắc thuốc đóng túi vi áp 03 nồi SAMYAN SVK2000
Model: SVK 2000
Giá:  0VND