Số 813 Giải Phóng, Hà Nội 0912171501/0968566119
 
0 mặt hàng

MÁY SẮC THUỐC BẮC 3 NỒI

MÁY SẮC THUỐC VÀ ĐÓNG TÚI 3 NỒI CÓ THỂ SẮC ĐƯỢC 24 - 36 THANG VỚI 3 ĐƠN/1 CA SẮC

Xếp theo:
MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI 03 NỒI ĐÔNG HOA VIÊN  YJ20/3+1(50-250)
MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI 03 NỒI ĐÔNG HOA VIÊN YJ20/3+1(50-250)
Model: YJ20/3+1
Giá:  0VND
 

MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI 03 NỒI SAMYAN SCK2000
MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI 03 NỒI SAMYAN SCK2000
Model: SCK2000
Giá:  0VND
 

MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI 03 NỒI ĐẢO THUỐC TỰ ĐỘNG ĐÔNG HOA VIÊN YJX20/3+1(50-250)C
MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI 03 NỒI ĐẢO THUỐC TỰ ĐỘNG ĐÔNG HOA VIÊN YJX20/3+1(50-250)C
Model: YJX20/3+1
Giá:  0VND
 

MÁY SẮC THUỐC 03 NỒI ĐÂỎ VÀ HỒI LƯU HƠI THUỐC TỰ ĐỘNG  YJX20/3+1(50-250)
MÁY SẮC THUỐC 03 NỒI ĐÂỎ VÀ HỒI LƯU HƠI THUỐC TỰ ĐỘNG YJX20/3+1(50-250)
Model: YJX20/3+1D
Giá:  0VND
 

MÁY SẮC CHIẾT TỰ ĐỘNG 03 NỒI DJQ152B
MÁY SẮC CHIẾT TỰ ĐỘNG 03 NỒI DJQ152B
Model: DJQ152B
Giá:  0VND
 

MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI VI ÁP 03 NỒI SAMYAN SVK2000
MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI VI ÁP 03 NỒI SAMYAN SVK2000
Model: SVK 2000
Giá:  0VND