Mr.Quang Máy Sắc Thuốc 0912171501/0968566119
 
0 mặt hàng

MÁY SẮC THUỐC ĐÔNG HOA VIÊN

Máy Sắc Thuốc Đóng túi Tự động Đông Hoa Viên được sản xuất bởi: Công ty TNHH Đông Hoa Viên Bắc Kinh được thành lập năm 1992, chuyên nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực như: Y tế, Công nghệ sinh hóa, kinh doanh quốc tế... Công ty TBYT Đông Hoa Viên của được thành lập vào tháng 4 năm 2000 là công ty chuyên sản xuất kinh doanh thiết bị Máy Sắc Thuốc Đóng túi Tự động hàng đầu Trung Quốc. Năm 2005 đến nay công ty đã đạt được các chứng chỉ ISO, CE... Hiện nay các Máy Sắc Thuốc Đóng túi Tự động đã được xuất khẩu đến nhiều Quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam sản phẩm được phân phối và bảo hành chính thức bởi: Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương mại Kan Sai và Công ty Cổ phần Thương mại và Thiết bị Công nghiệp Việt Trung.

Xếp theo:
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi Đông Hoa Viên YJ20/1+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi Đông Hoa Viên YJ20/1+1(50-250)
Model: YJ20/1+1
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJ20/2+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJ20/2+1(50-250)
Model: YJ20/2+1
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đông Hoa Viên YJ20/3+1(50-250)
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đông Hoa Viên YJ20/3+1(50-250)
Model: YJ20/3+1
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/3+1(50-250)C
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/3+1(50-250)C
Model: YJX20/3+1
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/2+1(50-250)E
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/2+1(50-250)E
Model: YJX20/2+1E
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 1 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/1+1(50-250)C
Máy sắc thuốc đóng túi 1 nồi Đảo thuốc tự động Đông Hoa Viên YJX20/1+1(50-250)C
Model: YJX20/1+1C
Giá:  0VND
 

Máy sắc chiết tự động YJ20B-G
Máy sắc chiết tự động YJ20B-G
Model: YJ 20B-G
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc 1 nồi Tuần hoàn Hơi thuốc và Đảo Thuốc Tự động
Máy sắc thuốc 1 nồi Tuần hoàn Hơi thuốc và Đảo Thuốc Tự động
Model: YJX20/1+1(50-250)D
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/3+1(50-250)D
Máy sắc thuốc đóng túi 03 nồi đảo và hồi lưu hơi thuốc tự động YJX20/3+1(50-250)D
Model: YJX20/3+1D
Giá:  0VND
 

Máy sắc chiết tự động YJX40-G
Máy sắc chiết tự động YJX40-G
Model: YJX40-G
Giá:  0VND
 

Máy đóng túi YB50-250
Máy đóng túi YB50-250
Model: YB50-250
Giá:  0VND
 

Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJX20/2+1(50-250)C Đảo thuốc tự động
Máy sắc thuốc đóng túi 02 nồi Đông Hoa Viên YJX20/2+1(50-250)C Đảo thuốc tự động
Model: YJX20/2+1(50-250)
Giá:  0VND